Hoe gaan wij jóuw werk veilig maken in Gelderland?

De Veiligheidsmakers zijn dé Veiligheidsspecialist in Gelderland. Met ruime ervaring in veiligheidsinstructies binnen organisaties weten De Veiligheidsmakers als geen ander wat er speelt op de werkvloer. Van het opstellen van een RI&E tot het trainen van personeel voor bedrijven in Gelderland, we ontzorgen van A tot Z.

Risico inventarisatie & evaluatie

Gelijk inzicht krijgen waar uw bedrijf staat op het gebied van veiligheid.

offerte aanvragen

Waarom heb ik een RI&E nodig?

Om nou te willen weten wat je precies moet of kunt doen in geval van calamiteiten is het belangrijk om te weten welke risico`s er op de werkvloer zijn voor jouw bedrijf in Gelderland. Om daar inzicht in te krijgen heeft de overheid bepaald dat elk bedrijf in Nederland deze gevaren inzichtelijk moet maken middels een Risico Inventarisatie en Evaluatie, de zogenaamde RI&E. 

bekijk onze aanpak

Is mijn RI&E nog up-to-date?

Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat slechts 49% van de bedrijven in Gelderland een RI&E heeft.  In 38% van die bedrijven in Gelderland staan niet alle belangrijkste risico`s in de RI&E. Dat betekent dus dat er nog meer dan voldoende ruimte voor verbetering is. De wetgever geeft daarnaast aan dat het een up-to-date document dient te zijn. Dit betekent dus dat een RI&E dikwijls aangepast dient te worden naar gelang de situatie dat vraagt.

Wanneer is het dan nodig om de RI&E te herzien? Denk dan een reorganisatie, vernieuwde arbeidsprocessen, verbouwing of nieuwe systemen of machines. 

neem contact op

Ervaringen met De Veiligheidsmakers

Een no-nonsense cursus met veel voorbeelden uit de praktijk. Door de actieve manier van lesgeven vliegen de uren voorbij. Richard heeft enorm veel kennis en weet dat op een prettige manier over te brengen. Dikke aanrader!

Lauren Visser

Sinds een aantal jaren werken wij met veel plezier samen met Richard, hij verzorgt voor ons de BHV cursussen en/of herhalingen. Je merkt bij Richard dat hij snapt hoe de praktijk werkt dat zie je terug in zijn cursussen. Hij betrekt de cursisten, stemt de behoeft van een ieder af en gebruikt relevante voorbeelden uit de praktijk. De dag wordt keurig verzorgd met BHV boeken en oefenmaterialen. Ik kan Richard zeker aanbevelen!

Mariëlle Bins / CLAFIS Ingenieus

Omgaan met risico's in 4 stappen in Gelderland

De Veiligheidsmakers nemen een veilige werkomgeving serieus. Dat begint bij de basis, het opstellen van een gedegen RI&E. Alle facetten van het bedrijf van jouw bedrijf in Gelderland worden systematisch doorgelopen. Elk risico wordt vastgelegd, omschreven en geëvalueerd.  Daarna worden alle risico`s gerangschikt op basis van prioriteit. De Veiligheidsmakers doen dit in de volgende 4 stappen:

Hoe wij jou kunnen helpen

De Veiligheidsmakers begrijpen dat er een hoop bij komt kijken om een volledig en aansluitende risico inventarisatie en evaluatie op te stellen. Daarom ondersteunen wij jouw organisatie in Gelderland graag in het opstellen van de RI&E.

Stel je vraag

Wat zegt de wet?

Het is belangrijk te weten dat een risico inventarisatie en evaluatie wettelijk verplicht is. Vanuit de overheid wordt er beleid gevoerd om werknemers te beschermen voor gevaren en risico's tijdens de uitvoer van werkzaamheden.

ArboWet Artikel 5

  • Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers.
  • In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst.
  • Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.

Andere diensten in Gelderland

Heb je nog vragen?